Strona głównaBudowaBudowa domu - od czego zacząć

Budowa domu – od czego zacząć

Jedną z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka jest budowa domu. Od czego zacząć? Wśród najbardziej istotnych czynności będzie sprawdzenie statusu działki oraz dobranie do niej odpowiedniego projektu domu. Nie obędzie się także bez uzyskania warunków technicznych dostawy mediów oraz pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia jej zamiaru. Jak przeprowadzić niezbędne formalności krok po kroku?

Sprawdzenie MPZP lub uzyskanie WZ

Zakup konkretnej działki lub budowa domu na posiadanej parceli powinien być starannie przemyślaną decyzją. Należy zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który określa przeznaczenie użytkowe terenu oraz wytyczne dotyczące dozwolonego wyglądu budynku i linii zabudowy. Jeżeli wybrany obszar nie jest objęty takim planem, należy wystąpić o decyzję o Warunkach Zabudowy z wydziału architektury. Podobnie jak MPZP, zawiera ona wytyczne dotyczące wysokości i kąta nachylenia dachu czy koloru elewacji. W momencie, gdy planowany jest zakup działki, warto także starannie przeanalizować jej Księgi Wieczyste, w których znajdują się informacje o właścicielach, ewentualnych obciążeniach czy służebności gruntu.

Wybór projektu domu

W chwili, gdy wytyczne dotyczące wyglądu budynku są już znane, można przystąpić do wyboru projektu domu. Jest on konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia. W pracowniach architektonicznych dostępna jest szeroka gama różnorodnych projektów, można także zdecydować się na wykonanie indywidualnego planu na zamówienie.

Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów

Składając wniosek o pozwolenie na budowę, konieczne będzie załączenie do niego warunków technicznych dostawy mediów – prądu, wody, gazu i kanalizacji. Dokumenty te można uzyskać w punkcie obsługi wybranego dostawcy na pisemny wniosek inwestora. Nie są one konieczne w przypadku budowy na zgłoszenie, niemniej mogą być przydatne w momencie odbioru budynku i chęci przyłączenia do sieci.

Uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie jej zamiaru

Od 2015 roku wolnostojące jednorodzinne budynki mieszkalne, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki mogą być wykonane jedynie na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy. Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów i upływie 21 dni będzie można rozpocząć pierwsze prace na działce. Jeżeli jednak budynki mają być wykonane blisko granicy, oddziałując na sąsiednie posesje lub powstaną w zabudowie bliźniaczej albo szeregowej, konieczne będzie otrzymanie pozwolenia na budowę. Na jego wydanie urząd ma 65 dni; czas oczekiwania mogą jednak wydłużyć ewentualne braki formalne bądź wniesione przez właścicieli sąsiednich gruntów odwołania.

Nawiązanie współpracy z kierownikiem budowy

Niezależnie, czy dom powstaje na podstawie zgłoszenia czy też pozwolenia, konieczne będzie zatrudnienie kierownika budowy. Będzie on nadzorował prace oraz kontrolował ich zgodność z projektem. Taka osoba jest także odpowiedzialna za prowadzenie dziennika budowy. Wszelkie wpisy w tym urzędowym dokumencie są poświadczeniem najbardziej istotnych etapów prac, a jego złożenie wraz z innymi drukami w nadzorze budowlanym jest zazwyczaj konieczne w celu zawiadomienia o zakończeniu inwestycji.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem prac konieczne jest zgłoszenie tego faktu w nadzorze budowlanym. Następnie wystarczy w miejscu inwestycji umieścić poprawnie wypełnioną tablicę informacyjną. Kolejnego dnia na teren budowy mogą wejść już pierwsze zatrudnione ekipy.

Budowa domu – od czego zacząć? Pytania o formalności często spędzają sen z powiek wielu inwestorów. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne będzie posiadanie informacji o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy, które umożliwią wybranie optymalnego projektu domu. Następnie każdego właściciela działki czeka uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów i pozwolenia na budowę lub też zgłoszenie jej zamiaru. Po zatrudnieniu kierownika oraz poinformowaniu nadzoru budowlanego o rozpoczęcia prac, można przystąpić do pierwszych czynności na wybranym terenie.

POPULARNE

Ostatnie komentarze